English version

Fan Speed Control Daemon - regulátor rychlosti větráků

Fan Speed Control Daemon je projekt pro pro regulaci otáček větráků v závislosti na teplotě s použitím lm_sensors.

Současný stav je zlomkovitý, ale funkční: funkční AWK skript (jednoduchý komentovaný skript), který funguje (ale je nehezké spouštět Bash/AWK pro systémové démony) a skript pro shellový cyklus.

Plánuji totéž přepsat do C. Nyní si můžete nahrát pouze popis jeho GUI pro Glade.

stažení z FTP


Připomínky posílejte na: Stanislav Brabec

Na hlavní stránku Penguin's UTX WWW

Penguin server