Instalace modemu ESS Technology ES2838/2839 SuperLink Modem

Upozornění  Tento návod je funkční pouze na jádrech kompilovaných s gcc 2.9x. Tento návod nepracuje s jádry kompilovanými s gcc 3.x (např. Red Hat 8.0).

Popisovaná instalace je sestavena podle návodu MINI-FAQ about the ESS modem driver. Modem ES2838 vyžaduje jádro 2.4.18, které je součástí distribuce RH73. Na starších jádrech nebude modem pravděpodobně fungovat.

Pro instalaci budete potřebovat následující soubory:

esscom_orig.o esscom_orig.o
fixscript17 fixscript17
install install
fixscript18 fixscript18
ess_resolver.c ess_resolver.c

Předpokládám, že jste si soubory stáhly do adresáře /root/download/ES2839_2.4.18, ale není to podmínkou. Příkazem cd /root/download/ES2839_2.4.18 se přepněte do pracovního adresáře. Pro kontrolu si příkazem ls můžete obsah adresáře vypsat. Opravu nevyřešených symbolů lze provést dvěma způsoby.

fixscript

První možností je použití skriptu fixscript17 nebo fixscript18. Scriptem sh fixscript17 esscom_orig.o esscom.o proveďte opravu modulu esscom.

cd /root/download/ES2839_2.4.18
ls
sh fixscript17 esscom_orig.o esscom.o

Oprava modulu esscom.o

V protokolu scriptu by se neměla vyskytnou žádná chyba a výsledkem by měl být korektní modul esscom.o. Pokračujte spuštěním instalačního scriptu sh install.

sh install

Instalace modulu esscom.o

ess_resolver

Autorem tohoto programu je lordbuffy.

Druhou možností je použití programu ess_resolver. Nejdříve je nutno program zkompilovat. Před kompilací jsem musel provést opravu cesty include. Adresář /usr/include/linux jsem přejmenoval na /usr/include/linux-orig. Potom jsem udělal odkaz na adresář /usr/src/linux-2.4.18-3/include/linux.

cd /usr/include
mv linux linux-orig
ln -s /usr/src/linux-2.4.18-3/include/linux linux

Oprava cesty include

Potom jsem provedl vlastní překlad programu.

gcc ess_resolver.c -o ess_resolver

Překlad programu ess_resolver.c

Po úspěšném překladu je možno provést opravu nevyřešených symbolů. Nejdříve jsem přejmenoval esscom_orig.o na esscom.o. Potom je možno programem depmod vypsat nevyřešené symboly.

mv esscom_orig.o esscom.o
depmod -e esscom.o

Výpis nevyřešených symbolů

Provedl jsem opravu symbolů programem ess_resolver.

./ess_resolver esscom.o
depmod -e esscom.o

Oprava nevyřešených symbolů

Pokud je výpis bez chyby, můžete modul esscom.o použít.

Instalace modulu

Vytvořte si adresář /lib/modules/kernel/misc a zkopírujte do něho soubor esscom.o. Do jména adresáře si za slovo kernel dosaďte číslo vašeho jádra, já mám 2.4.18-3.

Uložení modulu esscom.o

Nakonec jsem na konec souboru /etc/rc.d/rc.local dopsal příkaz na instalaci modulu insmod esscom. Tímto se po každém startu systému nainstaluje modul do jádra.

# /etc/rc.d/rc.local
insmod esscom

Tímto je instalace hotová a můžete se začít připojovat do Internetu.


Home - english version

© Petr Šídlo, 5. 10. 2003