Elektronika a počítače

Od elektronů k počítačům

Toto dílo smíte užívat dle podmínek licence CC BY-NC-SA.

2011-05-13

Přehled revizí
Revize 32010-08-23rh
Změna licence.
Revize 22009-07-07rh
Aktuální pracovní verze.
Revize 1.192009/01/28 18:30:17rfh
Aktuální pracovní verze.

Abstrakt

Vše od základů elektroniky přes logické obvody až k procesorům.

Pracovní sešit na téma elektronika a počítače. Postihuje vše od základních věcí až po pokročilou digitální techniku. Tedy sem si píši vše co do tohoto tématu spadá, a píši to jak mi to přijde pod ruku a mám čas a potřebu si příslušnou informaci zaznamenat.

Tento dokument je k dispozici v několika různých formátech. Jako vícestránkový HTML dokument, postscriptový či PDF soubor formátovaný na velikost papíru A4. Pokud některý z těchto formátů nenaleznete, nebo bude neaktuální dejte mi vědět, připravím jej pro vás.

Aktuální verze knihy je vystavena na www.hnilica.cz, www2.hnilica.cz a na penguin.cz/~radek. Některé z těchto webů nemusí být dosažitelné.

Pokud budu mít možnost vystavit tento dokument i jinde, rád tak učiním.

Počet stran v Postscriptové a PDF verzi: 793 .

ěščřžýáíéúů

Příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí.


Věnování

FIXME:napsat věnování

Obsah

Předmluva
1. Úvod
I. Součástky, komponenty a materiály
2. Fyzikální veličiny
2.1. Základní fyzikální veličiny
2.2. Odvozené fyzikální veličiny
2.3. Zákony a vztahy mezi veličinami
3. Materiály a jejich vlastnosti
3.1. Vodiče
3.2. Polovodiče
4. Pasivní součástky
4.1. Odpor
4.2. Kondenzátor
4.3. Cívka
4.4. Termistory a teplená čidla
5. Mechanické součástky
5.1. Tiltswitch
6. Zvláštní a neobvyklé součástky
6.1. Parametron
II. Integrované obvody
7. Stabilizátory napětí a proudu
7.1. LM317
7.2. LM7805
7.3. LE50A
7.4. LT3802
8. Konvertory napětí
8.1. Konvertory z nižšího na vyšší napětí (step-up)
8.2. Konvertory z vyššího napětí na nižší (step-down)
8.3. Konvertory napětí Step-Up / Step-Down
8.4. Sběr energie (Energy Harvesting)
9. Operační zesilovače
10. Zvláštní obvody
10.1. Funkční generátory
10.2. NE555, NE556
10.3. Rádiové přijímače či jejich části
10.4. Spínací tranzistorová pole
10.5. Řízení motorů
10.6. TAA661 (MAA661)
10.7. LM3909
11. Zesilovače
11.1. LM386 (Low Voltage Audio Power Amplifier)
11.2. TDA2822
III. Číslicová technika
12. Hradla
12.1. Přehled typů hradel
12.2. Konstrukce digitálních hradel
13. Kombinační obvody
13.1. Booleova Algebra
13.2. Sčítání
14. Sekvenční obvody
14.1. Klopný obvod RS
15. Dual Rail logika
16. Přehled některých logických IO
16.1. Řady/rodiny logických obvodů
16.2. Zesilovače, převodníky úrovní
16.3. Logické obvody / hradla
16.4. Dekodéry
16.5. Klopné obvody
16.6. Čítače
16.7. Posuvné registry
16.8. Záchytné registry
16.9.
16.10. Zvláštní, nebo zatím nezařazené obvody
17. Obvody pro MCU
17.1. Paměti
17.2. MMU
17.3. Obvody reálného času
17.4. LED Drivers
18. Zapojení s digitálními obvody
18.1. Oscilátory
18.2. MMU
18.3. Level Shifter
IV. Obvody a zapojení
19. Rezonanční obvody
19.1. LC obvod
20. Oscilátory
21. Tranzistorové klopné obvody
21.1. Astabilní klopný obvod, multivibrátor
21.2. Bistabilní klopný obvod / Dělička kmitočtu
21.3. RS klopný obvod
22. Zobrazovače
23. Velmi jednoduchá zapojení
23.1. Joule Thief
24. Zdroje
24.1. Stabilizátory napětí
V. Komunikace a kódování
25. Reprezentace čísel
25.1. Vyjádření celých čísel
26. Kódy
26.1. ASCII
26.2. GCR
27. IR komunikce
VI. Počítačová architektura
28. Poznámky
29. Návrh procesorů
29.1. 32 bitový procesor orientovaný na Forth
29.2. Procesor se sériovou ALU
29.3. SOC-8
29.4. SC-4
29.5. SOC-240
29.6. SOC-168
29.7. SOC-22
29.8. Různé úvahy na téma 12 bitových CPU
29.9. FJE5
29.10. SPEW
29.11. MPROZ
29.12. ZPU
29.13. Úvaha na jednoduchou konstrukcí SC-2
29.14. Varianty SC3
29.15. Jednoduchý procesor orientovaný na forth
30. Návrh instrukční sady procesoru
30.1. Instrukční sady s malým počtem instrukcí a jednou či více adresami
31. Binární aritmetika
VII. Mikroprocesory a mikrořadiče
32. MuP21 a F21
33. Mikroprocesor Z80
33.1. Obvody rodiny Zilog Z80
33.2. Instrukční sada Z80
33.3. Programové vybavení pro Z80
33.4. Zapojení pro Z80
33.5. Konstrukce počítačů s Z80
34. RCA CDP1802 (1805)
34.1. Obvody rodiny CDP 1802
34.2. Instrukce CDP 1802 (1805)
35. Motorola 6809
35.1. Registry
35.2. Programovací nástroje a prostředí
35.3. Konstrukce založené na 6809
36. 6502
37. SC/MP
38. MIPS32
38.1. Registry
39. PIC
39.1. Programátory pro PIC
39.2. Nástroje a prostředí pro vývoj programů
39.3. Konstrukce s PICy
39.4. Řešení různých problémů
40. AVR
40.1. Integrované periferie a části procesoru
40.2. Popis vybraných procesorů
40.3. Programování AVR
40.4. Nástroje a prostředí pro vývoj programů
40.5. Instrukční sada
40.6. Konstrukce a zapojení s AVR
40.7. Knihovna kódů
40.8. Arduino
40.9. Processing
41. Propeller
42. PSoC
43. Projekty s mikrořadiči
43.1. Využití malých obvodů s nízkým počtem vývodů
43.2. Komunikace mezi řadiči pomocí LED
43.3. Generování videosignálu
43.4. Čtení analogových hodnot
43.5. RFID
43.6. Čítače
43.7. Rozšíření počtu I/O
43.8. Obsluha LED v maticovém zapojení
44. Virtuální procesory
44.1. Zork
VIII. Periferie a rozhraní
45. Sério-paralelní registry
46. SD/MMC
46.1. Připojení MMC k AVR ATmega
46.2. Připojení k CDP 1802
47. LCD a LED displeje
47.1. Řadiče zobrazovacích jednotek
47.2. Displeje z mobilů a jiných zařízení
48. JTAG
49. USB
49.1. Fyzická vrstva
49.2. Čipy
49.3. Konstrukce
49.4. Převodníky USB↔RS232
50. Prostorová a orientační čidla
50.1. Kompas
51. Sériová komunikace
51.1. RS232
51.2. RS422, TIA/EIA-422
51.3. RS485, EIA/TIA-485
51.4. MIDI
51.5. CAN
52. Síťová komunikace
52.1. Ethernet
52.2. Modbus
52.3. Profibus
53. Záznamová média
53.1.
54. Rozhraní pro videosignál
54.1. SCART
55. Zvukové generátory a syntezátory
55.1. Programovatelné zvukové generátory (PSG)
55.2. FM a OPN
56. Ostatní rozhraní a sběrnice
56.1. SPI
56.2. Ethernet
56.3. 1 Wire
56.4. TWI, I2C
56.5. BlueTooth
56.6. DMX512
57. Připojený výkonných motorických prvků
57.1. Ovládání servomotorů
58. Analog Digital převodníky
IX. Konstrukce, většinou amatérské
59. Komponenty
59.1. Experimentální PCB
60. Doma dělané a zvláštní počítače či procesory
60.1. Kenbak-1
60.2. Mark-8
60.3. EDUC-8 Microcomputer
60.4. BMOW 1 (Big Mess o' Wires 1)
60.5. Turing Machine
60.6. AppleCrate II
61. Konstrukce s CPU
61.1. Intel 8080
62. Repliky
62.1. PDP-2
X. Vybrané architektury
63. PDP-5, PDP-8, IC6100, HD-6120
63.1. Jednotlivé modely počítačů
63.2. Instrukční sada
63.3. Základní a rozšířené periferie
63.4. Varianty a rozšíření minipočítače
63.5. Programové vybavení
63.6. Datové formáty
63.7. Simulátory PDP-8
63.8. Technologie programování PDP-8
Literatura
64. VAX
64.1. Instrukční sada
65. IBM System 360
65.1. Formáty instrukcí
65.2. Instrukce
65.3. Nástroje pro tvorbu programů
XI. Robotika a mechatronika
66. Roboti
66.1. Humanoidní roboti
66.2. Vozítka
66.3. Létadla
67. Obráběcí a tvořící stroje
67.1. RepRap a jiné 3d tiskárny
67.2. Vrtací a frézovací stroje
67.3. Plotry
68. Díly a komponenty
68.1. Krokové motory a jejich řízení
68.2. Servomotory
68.3. Contraptor
68.4. Konstrukční materiály
69. Poznámky
70. Mechanika
70.1. Různé poznámky
XII. Programové vybavení a operační systémy
71. Softwarové nástroje
71.1. gEDA
71.2. TkGate
71.3. EMC2
71.4. SketchUp
71.5. Art Of Illusion
71.6. SIMH (simulátor starých počítačů)
72. Assemblery a překladače
73. Femto OS
74. UniFLEX
75. UCSD Pascal
XIII. Historie výpočetní techniky
76. Poznámky k historii
76.1. Minipočítače
77. Výrobci počítačů
77.1. Artronix
77.2. Control Data Corporation
77.3. Data General
77.4. Digico
77.5. Digital Equipment Corporation
77.6. Elliott Bros (London) Ltd.
77.7. English Electric Ltd.
77.8. Ferranti
77.9. GRI Computer Corporation
77.10. Honeywell
77.11. IBM (International Business Machiness Corporation)
77.12. LEO Computers Ltd.
77.13. Norsk Data
77.14. Nuclear Data, Inc.
77.15. Philco
77.16. Univac
78. Historie Sovětské výpočetní techniky
79. Historie výpočetní techniky v ČSSR a zemích východního bloku
80. Mechanické počítače a konstrukce
81. Réleové počítače
81.1. Z3 (Konrad Zuse)
81.2. R500/7T Relay Computer
81.3. Elektrický mozek Simon
82. Elektronkové počítače a jiné stroje
82.1. Colosus
82.2. ABC
82.3. ENIAC
82.4. EDSAC
82.5. UNIVAC
82.6. EDVAC
82.7. LEO
82.8. IAS
82.9. MANIAC
82.10. SSEM (Small Scale Experimental Machine) [1948-06-21]
83. Počítače druhé generace
83.1. IBM 1401
83.2. ELLIOT 803
84. Doba elektronková
84.1. Whirlwind (MIT)
85. Doba transistorová
85.1. TX-0
85.2. CDC 160
85.3. CDC 160A
85.4. ARC-1 — The Average Response Computer
85.5. LINC [1962]
85.6. L-1
85.7. Control Data Corporation Model 1604
85.8. Eliot
85.9. Další počítače
86. Doba mikroprocesorová
86.1. I8008
86.2. RCA1802
86.3. I8080
86.4. Z80
86.5. MC6800
86.6. 6502
86.7. Altair
86.8. IMSAI
87. Nezařazené stroje
87.1. Philco 212
88. Historie na videu
89. Osobnosti
89.1. Howard Aiken
89.2. Sergei Alexeevich Lebedev (1902-1974)
89.3. David L. Jones (*19xx)
89.4. Grace Hopper (*1906, †1992)
89.5. Hans R.Camenzind (*1934)
89.6. Harlan Anderson
89.7. Jeri Ellsworth
89.8. Ken Olson
89.9. Saul Dinman
89.10. Seymour Cray
89.11. Stave Wozniak (*1950-08-11)
89.12. William Friedman
90. Staré časopisy
91. Operační systémy a softwarové vybavení
91.1. OS-9/6809
91.2. FLEX
92. Počítače ve vesmíru a v letadlech
92.1. 1750A
92.2. IBM AP-101
92.3. Magic I
92.4. TRADIC
93. Počítače ve zbraních (raketách, bombách, ...)
93.1. Minuteman-I Autonetics D-17 flight computer
93.2.
94. Úvod
94.1. Zdroje informací
94.2. Nezatříděné a nezpracované informace
95. Velmi staré počítače
95.1. Burroughs B-200
95.2. SAGE
95.3. Ostatní počítače
96. Minipočítače
96.1. Interdata
97. Blíže neidentifikované počítače
97.1. RCA 110
97.2. Central Air Data Computer
98. Všehochuť, náměty a co se jinam nevešlo
98.1. CoreWars
98.2. Zajímavé a velmi podivné projekty
98.3. Různé nezařazené informace
98.4. Ham Radio
98.5. Nápady na experimenty
98.6. Výrobci součástek
A. Vybavení laboratoře/dílny
A.1. Nepájivá kontaktní pole (Breadboard)
A.2. Moduly pro nepájivá kontaktní pole a experimenty
A.3. Meřící přístroje
A.4. Napájecí zdroje
B. Technologie a postupy
B.1. SMT / SMD
B.2. DPS (PCB)
C. Odkazy na weby a blogy
C.1. České stránky
C.2. Ostatní stránky
C.3. Obchody
D. Různá doporučení
D.1. Jeri Ellsworth
D.2. Dave Jones
E. Zajímavý hardware
E.1. Ben NanoNote
E.2. Malé počítače, samostatné desky

Seznam obrázků

3.1. Bipolární tranzistor
3.2. Schematická značka pro bipolární tranzistor
3.3. Schematická značka pro bipolární tranzistor (scale="60")
3.4.
4.1. Schematická značka pro resistor
4.2. Schematická značka pro kondenzátor
4.3. Zapojení LM35
7.1. Zapojení obvodu LM7805
7.2. LE50 v pouzdře TO82 a zapojení
8.1. Boost konvertor
8.2. Vnitřní zapojení obvodu MC34603
8.3. Vnitřní zapojení obvodu MC34603
10.1. Astabilní klopný obvod s NE555
11.1. Zapojení vývodů pouzdra LM386
11.2. Zapojení zesilovače s LM386
11.3. Zapojení zesilovače s LM386 s nízkým šumem
11.4. Zapojení zesilovače s LM386
12.1. Americký symbol pro hradlo YES
12.2. Americký symbol pro invertor NOT
12.3. Americký symbol pro dvou a třívstupové hradlo AND
12.4. Náhrada AND
12.5. Americký symbol pro dvou a třívstupové hradlo OR
12.6. Náhrada OR
12.7. Americký symbol pro dvouvstupové hradlo XOR
12.8. Náhrada hradla XOR
12.9. Náhrada hradla XOR
12.10. Zapojení hradla OR diodové logice
12.11. Zapojení hradla AND diodové logice
12.12. Zapojení kombinace hradel AND a OR v diodové
12.13. DTL hradlo NOR (v Electric)
12.14. Čtyřvstupové hradlo NOR v DTL
12.15. Čtyřvstupové hradlo NAND v DTL
12.16. Třívstupové hradlo NOR v technologii RTL
12.17.
12.18. Tranzistorové hradlo NAND počítače MT15
12.19. Tranzistorové hradlo NAND (v Electric)
12.20. CTL NAND v Electric
12.21. Testovací schéma CMOS invertoru v TkGate
12.22. Testovací schéma CMOS bufferu v TkGate
12.23. Testovací schéma CMOS hradla NOR v TkGate
12.24. Testovací schéma CMOS hradla NOR v Electric
12.25. Testovací schéma CMOS hradla NAND v TkGate
12.26. Testovací schéma CMOS hradla NAND v Electric
13.1. Poloviční sčítačka z hradla XOR a AND
13.2. Alternativní zapojení poloviční sčítačky
13.3. Zapojení úplné sčítačky
14.1. Schéma klopného obvodu RS v Electric
14.2. Schéma klopného obvodu RS v TkGate
14.3. Schéma klopného obvodu RS z hradel NAND
14.4. Hradlovaný klopný obvod RS z hradel NOR
16.1. 4049 invertujcí oddělovač CMOS-TTL
16.2. RC Oscilátor s CD4049
16.3. 7404, 7414 NOT
16.4. 7408, 7409 AND
16.5. 7411, 7415 3x 3input AND
16.6. 7400, 7401, 7403, 7424 NAND
16.7. 7410, 7412 3x 3-input NAND
16.8. 7413, 7420 2x 4-input NAND
16.9. 7430 8-input NAND
16.10. 4011,4093 — 4* 2-input NAND
16.11. 7402 NOR
16.12. 4000 NOR
16.13. 4001 NOR
16.14. 4001 NOR
16.15. 7486, 74136 XOR
16.16. 74266, 747266 XNOR
16.17. 7450 2x AND-OR-INVERT-EXPAND
16.18. 7451 2x AND-OR-INVERT
16.19. 7453 1x AND-OR-INVERT-EXPAND
16.20. 7454 1x AND-OR-INVERT
16.21. 7460 2x AND-EXPANDER
16.22. 7442 Dekodér BCD na 1 z 10
16.23. 74141 Dekodér BCD na 1 z 10 pro digitrony
16.24. 4028 Dekodér BCD na 1 z 10
16.25. Šestnáctikanálový multiplexer 74150
16.26. Osmikanálový multiplexer 74151
16.27. Šestnáctikanálový demultiplexer 74154
16.28. 7474 2x D-FlipFlop s nulováním a nastavením
16.29. 7475 4x D-FlipFlop
16.30. 4013 2* D-FlipFlop s RS
16.31. 7470 J-K FlipFlop s RS
16.32. 7471 J-K FlipFlop s RS
16.33. 7472 JK FlipFlop
16.34. 7490 desítkový čítač s nulováním a nastavením
16.35. dekadický synchronní vratný čítač (74192)
16.36. 7493 čtyřbitový čítač s nulováním
16.37. čtyřbitový synchronní vratný čítač (74193)
16.38. čtyřbitový synchronní vratný čítač (4029)
16.39. 5bit posuvný registr (7496)
16.40. 8bit posuvný registr (74164)
16.41. 8bit posuvný registr (74165)
16.42. 74595
16.43. Vývody pouzdra DIL16
16.44. 74543, 74544
16.45. 74573
17.1. Zapojení pouzdra DIL32 paměti 62256
17.2.
18.1. RC Oscilátor s CD4011
18.2.
18.3.
21.1. Tranzistorový multivibrátor
21.2. Tranzistorový bistabilní klopný obvod jako dělička kmitočtu
21.3. Delička kmitočtu s germaniovými tranzistory
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
24.1. Zapojení lineárného stabilizátoru napětí
29.1.
29.2. Formáty instrukcí SOC-8
29.3. Pole bitů adresního módu počítače SOC-8
29.4. Formát instrukce μcode SOC-8
29.5. Volání podprogramu
29.6. Formáty instrukcí počítače SC-4
29.7. Instrukce počítače SC-4
29.8. Registry počítače SC-4
29.9. MMU počítače SC-4
29.10. Formát instrukčního slova SOC-120
29.11. Formáty instrukcí SOC-8
29.12.
29.13.
29.14. Registry
29.15. Adresní módy
29.16.
29.17. Instrukční formáty pro 12-ti bitový řadič
29.18. Instrukční formáty pro 12-ti bitový μřadič
29.19. br adr
29.20. add adr1,addr2,addr3
29.21. nadd adr1,addr2,addr3
29.22. První návrh instrukčního formátu SC-2
29.23. První návrh instrukčního formátu SC-3
33.1. Zapojení vývodů Z80 v použdru DIL40
33.2. Vytváření hodinového signálu pomocí jednoduchého RC oscilátoru z invertorů
33.3. Obvod krokování pro mikroprocesor Z80
33.4. Ruční ovládání hodinového signálu
33.5. MMU-21 pro Z80
33.6. Mapa paměti pro MMU21
34.1. CDP1802 COSMAC Microprocessor Instruction Set Summary
34.2. Vývody CDP 1802 v pouzdru DIL40
34.3.
35.1. Registry MC6809
40.1. SREG — The AVR Status Register
40.2. Zapojení vývodů pouzdra ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9 a ATtiny10
40.3. Zapojení vývodů pouzdra ATtiny261/461/861
40.4. ATtiny2313A, ATtiny4313 v pouzdře PDIP20/SOIC20
40.5. ATmega162 v pouzdře PDIP40
40.6. ATmega8 v pouzdře PDIP28
40.7. ATmega48,88,168,328 v pouzdře PDIP28
40.8. TCCR2A — Timer/Counter Control register A
40.9. TCCR2B — Timer/Counter Control register B
40.10. ASSR — Asynchronous Status Register
40.11. ATmega 164/324/644/1284 P/PA v pouzdře PDIP40W
40.12. Programovací konektory pro procesory AVR
40.13. ISP programátor pro AVR na paralelní port
40.14. Formát instrukce CBI
40.15. Formát instrukce BST
40.16. Formát instrukce CBI
40.17. Formát instrukce SBR
40.18. Připojení krystalu k MCU AVR
40.19. Připojení resetovacího tlačítka
40.20. Filtr napájení AD převodníků
40.21. Dvoufázové hodiny pro MC6809E
40.22. Generování Dvoufázových hodiny pro MC6809E s ATtiny
40.23. Oddělení vstupu
40.24. Zapojení vývodů podle MCU ATmega328
40.25. Popis vývodů arduina
40.26. Arduino experimental PCB
40.27. Zapojení vývodů Boarduina
41.1. P8X32A-D40
43.1. Komunikace dvou MCU pomocí LED diod
46.1. The 1802 MMC/SD interface circuit
47.1. Ukázka displeje z Nokia 3310
47.2. Připojení N3310 k ATtiny461
49.1. Zapojení konektoru NOKIA
49.2. Pohled na přestřižený kabel DKU-5
49.3. Pohled na nožičky hotového kabelu DKU-5
51.1. Převodník TTL↔RS232C s trazistorů a optočlenu
51.2. Jednoduchý převodník úrovní TTL↔RS232C
51.3. Druhý jednoduchý převodník úrovní TTL↔RS232C
51.4.
54.1. Zapojení konektoru scart
60.1. Formát instrukčního slova počítače EDUC-8
60.2. Přehled instrukcí počítače EDUC-8
63.1. Formát instrukčního slova PDP-5
63.2. Formáty OPR μinstrukcí PDP-5
63.3. Formáty OPR instrukcí PDP-5
63.4. Registry PDP-8 přístupné programátorovi
63.5. Instrukční slovo PDP-8
63.6. Formát instrukčního slova PDP-8
63.7. Základní formát instrukčního slova PDP-8
63.8. Formát instrukce IOT minipočítače PDP-8
63.9. Rozdělení OPR na skupiny a koncentrovaný popis mikroinstrukcí (PDP-8)
63.10. Group 1 microinstructions of PDP-8
63.11. Group 2 microinstructions of PDP-8
63.12. Group 3 microinstructions of PDP-8
63.13. Tvar instrukce IOT počítače PDP-8.
63.14. Přehledová tabulka mikrokódu instrukce OPR počítače PDP-8
63.15. Keyboard/Reader Instruction Format
63.16. Printer/Punch Instruction Format
63.17. Formát dat FFP-12
63.18. Formát Double Precision FFP-12
63.19. FPP-12 Double word direct addressing
63.20. FPP-12 Single-Word Addressing Format
63.21. Příkazový registr RK8 (instrukce 6746)
63.22. Adresový registr RK8 (instrukce 6743)
63.23. Stavový registr RK8 (instrukce 6745)
63.24. Mapa operační paměti
63.25. Mapa operační disku
63.26. Příklad
63.27. Linked List
65.1. RR
65.2. RX
65.3. RS
65.4. SI
65.5. SS
65.6. SS
65.7. SS
68.1. Ovládací puls pro nastavení neutrální polohy na servomotoru
68.2.
77.1. Tvar istrukcí počítače Nova
77.2. Formáty instrukcí a dat Micro 16V
77.3. Základní instrukční slovo PDP-1
77.4. Základní instrukční slovo PDP-4
77.5. Základní instrukční slovo PDP-15
77.6. Registry PDP-4
77.7. PDP-7 Operate Group 1
77.8. PDP-7 Operate Group 2 (LAW)
77.9. Tvar instrukčního slova PDP-5 a PDP-8
77.10. Instrukční slovo počítače Elliott 802
77.11. Ferranti Pegasus Instruction Fields
77.12. Ferranti Perseus Instruction Fields
77.13. Instrukční slovo
77.14. Farranti Orion Instruction Format
77.15. Farranti Atlas Instruction Format
77.16. Instrukční slovo AN/FSQ-7
77.17. Instrukční slovo AN/FSQ-7
77.18. Formát dat a instrukcí IBM 701
77.19. Formát dat a instrukcí IBM 704
77.20. Formát dat a instrukcí IBM 1130
77.21. Struktura paměťové buňky IBM 1620
77.22. Formát instrukčního slova
77.23. Slovo IBM 1401
77.24. Instrukční slovo IBM 4020
77.25. LEO I Instruction Format
77.26. LEO III Instruction Format
77.27. NORD-10
77.28. Formáty instrukcí
77.29. Status Word
77.30. Single-Word Memory Reference Instruction Format
77.31. Two-Word Memory Reference Instruction Format
77.32. Vztah mezi MRI a TWMRI instrukčním formátem
77.33. Formát instrukčního slova Group 1 Operate
77.34. Formát instrukčního slova Shift/Rotate
77.35. Formáty instrukcí
77.36. Formáty instrukcí
77.37. Kódování instrukcí CLR
77.38. Kódování instrukcí NEG
77.39. Kódování instrukcí SET
77.40. Formát I instrukčního slova UNIVAC 1218
82.1. Formát instrukčního slova SSEM
84.1. Instrukční slovo Whirlwind
85.1. Operate Fields
85.2. Instrukční slovo modifikovaného TX-0
85.3. Formát instrukcí počítače CDC-160
85.4. Blokové schéma ARC-1
85.5. Formáty instrukcí LINC-8
85.6. Direct Address Instruction Format of LINC
85.7.
85.8. Blokové schéma L-1
85.9. Instrukce L-1
87.1. Formáty dat a instrukcí Philco 212
92.1. Registry
92.2. 1750A Register-to-Register Format
92.3. 1750A Counter Relative Format
92.4. 1750A Base Relative Format
92.5. 1750A Base Relative Indexed Format
92.6. 1750A Long Instruction Format
92.7. 1750A Immediate Opcode Extension Format
92.8. 1750A Special Format

Seznam tabulek

2.1. Tabulka základních jednotek
2.2. Násobky a jejich značení
2.3. Jednotky délky
3.1. AWG
3.2.
6.1. PC-1
7.
10.1.
12.1. Funkční tabulka hradla YES
12.2. Funkční tabulka invertoru
12.3. Funkční tabulka AND
12.4. Funkční tabulka OR
12.5. Tabulka výstupu dvouvstupového hradla NAND
12.6. Tabulka výstupu třívstupového hradla NAND
12.7. Funkční tabulka XOR
13.1. Pravdivostní tabulka některých binárních operací
13.2. Pravdivostní tabulka některých binárních operací
13.3. Funkční tabulka poloviční sčítačky
15.1. Logické hodnoty na dual rail
16.1. Použité zkratky
16.2. Tabulka obvodů 74 podle značení
16.3. Tabulka obvodů 4000 podle značení
16.4. Přehled řad/rodin logických obvodů
16.5. Vybrané parametry vybraných rodin
16.6. Pravdivostní tablulka klopného obvodu D v IO CD4013
16.7. Funkční tabulka 74165
17.1.
17.2. Dostupnost TLC5940
25.1.
26.1. Význam řídicích kódů ASCII
26.2. Commodore GCR Codes
26.3. GCR: (0,2) RLL
26.4. 4B5B Encoding Table
29.1. Registry procesoru
29.2. Struktura instrukčního slova
29.3.
29.4. Základní instrukce pro umístnění do tabulky atomických instrukcí
29.5. Registry procesoru SOC-8
29.6. Bity stavového slova
29.7.
29.8. Adresní módy instrukcí SOC-8
29.9. Adresní módy instrukcí SOC-8
29.10. Adresní módy
29.11. Některé instrukce SOC-8
29.12.
29.13. Plánované instrukce
29.14. Návrh prostoru instrukčních kódů:
29.15. Registry procesoru SOC-168
29.16. Tabulka Instrukcí SOC-168
29.17. Význam bitů pole adresního módu instrukce SOC-168
29.18. Registry SOC-22
29.19. Adresní módy
29.20. Instrukce
29.21. Tabulka instrukcí
29.22. Tabulka instrukcí
29.23.
29.24.
29.25. Registry procesoru FJE5
29.26. Instrukce procesoru EFJ5
29.27. Registry procesoru SPEW
29.28. Registry procesoru SPEW
29.29.
29.30.
29.31. Tabulka instrukcí nanoForth
29.32. Tabulka instrukcí Nagro VM
30.1. Ukázka návrhu instrukční sady
33.1. Základní instrukce
34.1. Přehled obvodů rodiny CDP 1802
34.2. Operační kódy instrukcí CDP1802 (1805) řazené podle operačního kódu
38.1. Konvence pojmenování a použití registrů
40.1.
40.2. Přehled vybraných obvodů řady AVR ATtiny
40.3. Přehled vybraných obvodů řady AVR ATmega
40.4. Obvody s USB rozhraním
40.5. SREG — The AVR Status Register
40.6. Timer/Counter Control Register A - TCCR0A
40.7. Dostupnost ATtiny 24,44,84
40.8. Dostupnost ATtiny 25,45,85
40.9. Dostupnost ATmega8
40.10. Vektory přerušení ATmega162
40.11. Registry
40.12. Dostupnost ATmega162
40.13. Registry čítače/časovače 0 procesoru ATmega162
40.14.
40.15.
40.16. Popis funkce vývodů portu B
40.17. Dostupnost ATmega8
40.18. Dostupnost ATmega 16/32/64
40.19. Některé parametry mikropočítačů ATmega48 až 328
40.20. I/O registry
40.21. Dostupnost ATmega 48/88/169/328 P
40.22. Compare Output Mode, non-PWM Mode
40.23. Compare Output Mode, Fast PWM Mode
40.24. Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode
40.25. Waveform Generation Mode Bit Description
40.26. Dostupnost ATmega 164/324/644/1284 P/PA
40.27. Přesné bitové šířky jednotlivých typů
40.28. Vektory přerušení
40.29. Operační kódy instrukcí AVR řazené podle operačního kódu
40.30.
40.31.
40.32.
41.1. Cog RAM Special Purpose Registers
42.1. Dostupnost součástek:
47.1. Informace o monochromatický LCD displejích
47.2. Parametry displejů
47.3. Zapojení vývodů Nokia3310 na připájeném plochém vodiči
47.4. Připojení displeje k MCU AVR
47.5.
49.1. USB kabel/konektor
49.2. Použitelné kabely
49.3. Zapojení konektoru nokia
49.4. Zapojení kabelu CA-42
49.5. Zapojení kabelu DKU-5
49.6. Zapojení kabelu
51.1. Barvy vodičů
51.2.
52.1.
52.2. Dostupnost ENC28J60
52.3.
52.4. Kódy funkcí
56.1. Startovací kódy
63.1. Přehled jednotlivých modelů PDP-8
63.2.
63.3. Soubor základních instrukcí PDP-5
63.4. Doba provádění instrukcí
63.5. Základní instrukce PDP-8
63.6. Četnosti užití instrukcí v programu FOCAL-8
63.7. Standardní adresy některých I/O zařízení PDP-8
63.8. Kombinace bitů mikroinstrukcí pro rotace ve skupině 1
63.9. Group 1 Microinstructions od PDP-8
63.10. Group 2 Microinstructions od PDP-8
63.11. Group 3 Microinstructions od PDP-8
63.12. Operační kódy instrukcí PDP-8 řazené podle operačního kódu
63.13. DCLR příkazy
63.14. Příkazy pro práci s konzolou
63.15. Instrukce DC02-F
63.16. FFP-12 Active Parameter Table Format
63.17. IOT instrukce pro FPP-12
63.18. Instruction Set
63.19. Instrukce pro práci s RK8
63.20. KT8-A Compatible Instructions
63.21. KT8-A Expanded instructions
63.22. Důležití/systémoví uživatelé TSS/8
63.23. Simulovaný hardvare
63.24. Nastavování procesoru
64.1.
64.2. Instrukce řazené podle operačního kódu
65.1. Délky a formáty instrukcí architektury System 360
65.2. Obsazení paměti IBM System 360
65.3. Seznam instrukcí System 360 podle operačních kódů
68.1. NEMA
68.2. Připojení modelářského serva
68.3. Turnigy TG9
68.4. HEXTRONIK HTX 900
77.1. CDC Display code characters (64-character character set version)
77.2. Přehled základních instrukcí
77.3. Operační kódy instrukcí Micro 16V řazené podle operačního kódu
77.4. Stručný přehled modelů PDP firmy Digital
77.5. Přehled instrukcí PDP-1
77.6. Přehled instrukcí PDP-4
77.7. Přehled instrukcí PDP-7
77.8. Registry PDP-5, PDP-8
77.9. Základní instrukce PDP-5, PDP-8
77.10. Modely PDP-8
77.11. Modely kompatibilní od jiných výrobců
77.12. Operační kódy instrukcí PDP-11
77.13. Počítače Elliot a data spuštění
77.14.
77.15. Registry
77.16.
77.17. Ferranti Pagasus Memory Map
77.18. Ferranti Atlas Index Registers
77.19. Počítače IBM
77.20. Sumary of AN/FSQ-8 instructions
77.21. Instrukce IBM 701
77.22. Kombinace bitů v pamětové buňce IBM 1620
77.23. IBM 1400 series
77.24.
77.25. Single-Word instrukce
77.26.
77.27. Single-Word Memory Reference Instructions
77.28. Modifikace přístupu k paměti
77.29. Two-Word Memory Referenc Instructions
77.30.
77.31.
77.32. Operační kódy instrukcí ND812 řazené podle operačního kódu
77.33. Registry UNIVAC 1218
77.34. Adresy paměti UNIVAC 1218
82.1. SSEM Instruction Set
84.1. Instrukce počítače Whirlwind
85.1. Registry TX-0
85.2. TX0 Combined Operate Class Commands
85.3. Registry modifikovaného TX-0
85.4. Základní instrukce modifikovaného TX-0
85.5. Tabulka instrukcí CDC-160
85.6. Adresní módy CDC-160
85.7.
85.8. Instruction table for CDC 160
85.9.
85.10. Základní instrukc (Full Address) LINC
85.11. Základní instrukce LINC
85.12.
85.13.
87.1. Instrukce
B.1. Třídy PCB
B.2. Označení materiálů pro PCB
B.3. Rozměry některých eurokaret

Seznam příkladů

63.1. RIM Loader pro Low-Spedd Reader
63.2. Čtení jednoho znaku z konzoly
63.3. Vytištění jednoho znaku na konzoli
63.4. Příklad podprogramu pro PDP-8
63.5. Logický součet (OR) pro PDP-8
63.6. Exclusive OR pro PDP-8
63.7. Exlusivní logický součet XOR, pro PDP-8
63.8. Odčítání na PDP-8
63.9. Operace se zásobníkem, PUSH a POP, pro PDP-8
63.10. Práce s jednostranně vázaným seznamem na PDP-8

Seznam rovnic

2.1. Rovnice
2.2. Napětí na cívce
2.3. Poud protékající cívkou
10..
12.1. Rovnice
12.2. Rovnice
25.1. Vyjádření čísla v dvojkové soustavě
Licence Creative Commons
Elektronika a počítače, jejímž autorem je Radek Hnilica, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika .