29.8.5. RISC inspirovaná Load/Store architektura

Výchozí požadavky jsou:

Tedy žádné složité adresní módy u všech instrukcí. Architektura s více registry a LOAD/STORE přístupem k paměti.

Obrázek 29.16.

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   O P C O D E   |  D S T  |  S R C  |  RR - Register Register
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   O P C O D E   |  S R C  | LITERAL |  RI - Register Immediate
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   O P C O D E   |  I D X  |  R E G  |  LOAD/STORE Instrukce
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   O P C O D E   |      |  R E G  |  12 bit Immediate, JUMP, CALL
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|      A D R E S A / D A T A      |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Tabulka 29.22. Tabulka instrukcí

kódmnemopopispoznámka
000 000   
000 001   
000 010 ddd sssADD Rs,RdRd+Rs→Rd 
000 011 ddd sssADC Rs,RdRd+Rs+C→Rd 
000 100 ddd sssSUB Rs,RdRd-Rs→Rd 
000 101 ddd sssSBC Rs,RdRd-Rs-C→Rd 
000 110 bbb aaaCMP Ra,Rb Compare Ra,Rb and set flags
000 111   
001 000 ddd sssAND Rs,RdRd∧Rs→Rd 
001 001 ddd sssOR Rs,RdRd∨Rs→Rd 
001 010 ddd sssXOR Rs,RdRd xor Rs →Rd 
001 011 ddd sssNOT Rs,Rd¬Rs→Rd 
001 100 000 rrrINC Rr  
001 100 001 rrrDEC Rr  
001 100 010 rrrROR Rr  
001 100 011 rrrROL Rr  
001 100 100 rrrASL Rr  
001 100 101 rrrASR Rr  
001 100 110 rrr   
001 100 111 rrr   
001 101   
001 110   
001 111   
010 ccc ddd dddBc dIf condition then PC+d→PCPodmíněný skok relativní.
011 ccc 000 sssBc dIf condition then Rs→PCPodmíněný skok.
Licence Creative Commons
Elektronika a počítače, jejímž autorem je Radek Hnilica, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika .