40.8.10.1. Arduino AVR ISP programátor

Odkazy:

Popis zapojení, schéma a plošný spoje je publikován v článku MEGA-ISP Shield Schematics and Board Layout for Arduino. Skeč In System Programmer using the AVR Mega8 pro programátor je k dispozici na Google Code.

10: slave reset
11: MOSI
12: MISO
13: SCK

9: Heartbeat LED (pomrkává když programátor funguje)
8: Error: (červená led) nastala nějaká chyba
7: Programování - právě komunikuje s podřízeným obvodem po ICSP

A teď pár ukázek použití. Programátor je typu -c avrisp a vidíme ho na některém -P /dev/ttyUSB1 usb portu. V tomto případě na ttyUSB1 protože ttyUSB0 je obsazen jiným zařízením. Komunikační rychlost je -b 19200 baudot. Mám připojený procesor ATmega8-16PU -p m8.

$ avrdude -pm8 -cavrisp -P /dev/ttyUSB1 -b19200
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.

Funguje. Nyní něco praktičtějšího. Do "prázdných" ATmega328P nahraji bootloader. Mám

$ 
Licence Creative Commons
Elektronika a počítače, jejímž autorem je Radek Hnilica, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika .