Programy

J.B.
http://www.penguin.cz/~jirka

Programy

Aktivně vyvíjené

 • Konečněprvkový program uFEM. Šířen pod GPL, nesnadno použitelný. Původně jsem ho začal psát, protože AFEM (viz níže) se ukázal být příliš komplikovaný, aby mohl být upraven na paralelní program. Tím rozhodně nechci tvrdit, že uFEM by snad běhal nějak použitelně paralelně - tedy snad ještě trochu na SMP, ale jinak to opravdu za nic nestojí.

 • Pokus o naivní převaděč souborů z TVO (The Vim Outliner) do HTML a LaTeXu ("article" a mojí úprava prostředí "slides") - otl2a (tar.gz archív, 15kb).
  Celkem nic moc to neumí, jen nahradit adresy začínající http://, https:// nebo ftp:// za hyperlink (je-li to v daném formátu smysluplné), převádět seznamy na číslované a nečíslované, nahradit [nazev.jpg] za odkaz na obrázek (poznává to podle přípony a umí jich trochu víc), vynechat nebo zakomentovat holý odstavcový text (hodí se třeba pro prezentace ve slides jako vodítko) a snad i převést text do formátu pro Emacsový outliner. Tedy celkem nic, co by nešlo vyřešit několikařádkovým skriptem v Perlu. Tohle je ovšem několikasetřádkový program v C, míněný spíš jako ukázka, že to jde udělat i složitě. V žádném případě netvrdím, že to bude fungovat, je to taková pre-alfa verze. Vyzkoušeno pouze pod Linuxem, Solarisem, IRIXem a Mac OS X.

Už nevyvíjené, ale používané

 • Kdysi dávno (1999) můj kolega Jirka Vrba napsal malý převaděč z češtiny do češtiny - che, který je tak malý, že jde přeložit a používat na 286ce (můj bývalý přenosný superstroj s Minixem). Já jsem tam jen něco doplňoval (parametry příkazové řádky apod.). Program pro překódování používá tabulky z www.cestina.cz. K stažení zde (10kiB).

 • xche (1999) -- "grafické uživatelské rozhraní" programu che. Je to jen malý skript v Tcl/Tk, je obsažen v archivu programu che.

 • geo (2004-5) -- program pro výpočet stavu napjatosti a deformace pružného poloprostoru pomocí Neuber-Papkovičovy funkce (naprogramováno s přispěním kolegy Mynarze podle metody pana docenta Janase - oba jsou také z FAST VŠB-TU Ostrava). Funguje to ve 2D, nemá grafické rozhraní ani výstupy (používám na ně gnuplot). Pokud by to někdo chtěl, ať mi pošle e-mail. Běží na mojí standardní podmnožině operačních systémů (Linux, IRIX, MacOS X, Solaris).

Opuštěné

 • Program pro výpočty metodou konečných prvků AFEM (2001-2003). Práce na programu byly ukončeny (moc složitý návrh, příliš mnoho cizích knihoven aj.). Původně jsem jej začal psát proto, že Asteres byl pro moje potřeby příliš složitý a také z licenčních důvodů (Asteres není volně šiřitelný program, což trochu vadí, pokud ho chcete např. volně šířit).

 • Program pro výpočty metodou konečných prvků Asteres (1999-2001). Tento program je dílem především Rostislava Zídka z VUT v Brně, já jsem tam kdysi vyráběl jen příkazový interpret, uživatelské rozhraní, knihovny pro práci s daty a tak. S tímto programem už dnes nemám prakticky nic společného.

Překlady hlášení programů

 • Částečný (velmi neúplný) překlad hlášení programu Plan. Soubor plan.lang.czech je třeba umístit do adresáře, kde máte ostatní soubory plan.lang.něco, tedy nejspíše do /usr/local/lib/ nebo do nějakého podobného.

 • Český překlad hlášení www prohlížeče Skipstone - vyskytuje se to zde (5kiB).

 • Český překlad (5kiB) hlášení prohlížeče obrázků GLiv - je třeba to přejmenovat na "cs.po" před překladem se zdrojových kódů umístit do adresáře gliv-x.y/po (x.y je číslo verze), přeložit a nainstalovat (nebo pomocí msgfmt ručně vyrobit soubor "cs.mo" a zkopírovat kam patří, že). Recenzi prohlížeče najdete mezi mými články.