A F E M - MKP program


Stav

Obecně

V současné době má AFEM daleko do toho, aby poskytoval alespoň základní funkčnost, takže se moc neradujte. Sice počítá (s omezenou množinou konečných prvků), ale spousta věcí funguje jen provizorně a mnohem víc toho ještě nebylo vůbec napsáno.

Zatím je napsáno přes 45 000 řádek zdrojového kódu (ovšem všeho, tj. včetně GUI a pomocných nástrojů, řešič a související části mají cca 20 000 řádek).

Konečné prvky

Jsou k dispozici tyto konečné prvky (všechny pro 2D úlohy, s výjimkou prvku 10 lze použít jen v kombinaci s uzlovým a gravitačním zatížením).

  1. dvojuzlový tažený/tlačený prut (prvek rovinné příhradoviny),
  2. trojuzlový "stěnový" prvek,
  3. čtyřuzlový izoparametrický "stěnový" prvek,
  4. osmiuzlový izoparametrický "stěnový" prvek,
  5. devítiuzlový izoparametrický "stěnový" prvek,
  6. trojuzlový "stěnový" prvek, s možností fyzikálně nelineárních výpočtů (má přiřazena příslušná pole pro výsledky),
  7. čtyřuzlový izoparametrický "stěnový" prvek, s možností fyzikálně nelineárních výpočtů,
  8. osmiuzlový izoparametrický "stěnový" prvek, s možností fyzikálně nelineárních výpočtů,
  9. devítiuzlový izoparametrický "stěnový" prvek, s možností fyzikálně nelineárních výpočtů,
  10. dvouuzlový prutový prvek (prvek rovinného rámu).

Prvky 6 až 9 jsou definovány proto, aby při lineárních výpočtech pomocí prvků 2 až 5 nebylo nutné zbytečně zbytečně pracovat s výsledky, které nejsou pro tyto výpočty potřebné (tj. pro jistou úsporu paměti a místa na disku), jinak jde o tytéž prvky (používají i veškeré stejné funkce, liší se jen definicí používaných výsledků a rozsahem použitelnosti).

Řešiče soustav lineárních rovnic

Použít lze buď Gaussovu - Seidelovu metodu (dobrovolně bych to nedělal ;-) nebo metodu sdružených gradientů (ve dvou variantách).

Metody nelineárního výpočtu

Napsána je Newtonova - Raphsonova metoda a metoda délky oblouku (zatím nelze sledovat sestupnou větev pracovního diagramu ve více než jednom kroku).

Co chybí

Z ,,uživatelského'' hlediska zřejmě zatím nejvíce chybí interaktivní preprocesor, jinak toho chybí spousta, ale hlavně další konečné prvky (zatím nejsou naprogramovány žádné prvky pro řešení 3D úloh, ani prutové).


Vaše dotazy, přání, stížnosti, připomínky směřujte sem.