A F E M - MKP program


Podporované platformy

Obecně

Jednotlivé existující části AFEMu prokazatelně chodí pod Linuxem, klikometací grafické prostředí (GUI) pochopitelně vyžaduje X Window System. Vyzkoušeno na Slackware 8.0, 8.1, RedHatu 6.2, Debianu (snad 2.x - zde jsem GUI nezkoušel). Počítací části chodily i pod IRIXem 6.5 (SGI Indy ;-) i pod Window$ 2k (pomocí Cygwinu), kde jsem se GUI jsem zatím neodvážil kompilovat. Na IRIXu již snad konečně GUI pracuje bez větších omezení (jediný známý problém je, že 4Dwm trochu ignoruje informace o poloze oken).

Podpora Window$ (občas se na to lidé ptají) je v současné době omezena několika faktory:

  1. je tam třeba Gtk+ verze 2.0.x, se kterým GUI dosud nefunguje korektně (možná pracuje, nevím),
  2. dopracování podpory Gtk+ 2.0.x není prioritní (všude jinde je ještě používána verze 1.2.10),
  3. nyní se řeší podstatnější věci (řešič, preprocesor),
  4. autor vlastně verzi pro tento systém nepotřebuje (případní sponzoři jsou vítáni).

Výběr platforem je tedy omezen tím, co má autor k dispozici a co potřebuje (nebo je ochoten) používat. Nahlédnutí sem prozradí, které operační systémy to jsou (pozn.: Minix podporovaný nebude).

Jiné platformy (Sparc, Cray,...) nejsou podporovány, protože jaksi nejsou k dispozici (jestli něco takového zrovna vyhazujete, neváhejte, pište sem ;-).

Přenositelnost

Veškerá data jsou ukládána ve formátu HDF5 (pomocí stejnojmenné knihovny) a jsou čitelná na kterékoli počítačové platformě, která je knihovnou podporována (a že jich je), bez ohledu na to, kde vznikla. Je tedy možné provést výpočet na superpočítači Cray (máte-li ho ;-) a výsledky vyhodnotit na grafické pracovní stanici třeba od SGI (máte-li ji ;-).

Přenositelnost samotného programu je jiná u řešiče a jiná u ,,prepostprocesoru''. Řešič může být přeložen a použit kdekoli, kde je možné přeložit a použít knihovnu HDF5 a kde je k dispozici překladač jazyka C odpovídající normě ISO/IEC 9899:1999. Prakticky je tedy použitelnost programu ,,omezena'' na několik desítek platforem a operačních systémů, kde je k dipozici alespoň překladač gcc rozumně nové verze (2.95 a vyšší).

Pro grafické prostředí (zadávat i vyhodnocoval je možné i bez obrázků - pak jsou omezení shodná s řešičem) je nutné, aby operační systém umožňoval překlad grafické knihovny Gtk+ a obsahoval podporu OpenGL (a aby na něm bylo možné přeložit GLUT nebo FreeGLUT).

Systémové požadavky

Je třeba mít na paměti axiom: Neexistuje dostatečně výkonný počítač pro výpočty metodou konečných prvků.

Požadavky na počítač vyplývají především z velikosti a typu řešených úloh, pro běžné lineární výpočty, např. prutových konstrukcí, případě stěnových, bohatě stačí Pentium 166 s 64 MiB paměti nebo něco podobného (SGI Indy/100MHz, 64 MiB paměti), pro vyhodnocování výsledků (i podstatně náročnějších) výpočtů stačí totéž (hlavně ten Indy), jen je-li více paměti, je lépe.

Podporované systémy

Železo Operační systém GUI? Knihovny/překladač Poznámky
PC (AMD Athlon, Intel P III, Pentium) Slackware 8.1 (GNU/Linux) ovšem HDF 1.4.2, Gtk+ 1.2.10 / gcc 2.95.3 funguje
PC (AMD Athlon) Slackware 9.0 (GNU/Linux) ovšem HDF 1.4.3, Gtk+ 1.2.10 / gcc 3.2 funguje
PC (AMD K6-2) RedHat Linux 6.2 (poněkud upravený) ovšem HDF 1.4.2, Gtk+ 1.2.9 / gcc 2.95.3 funguje
SGI (Indy, O2) IRIX 6.5 ovšem HDF 1.4.2, Gtk+ 1.2.10 / gcc 3.0 drobné komplikace z kompresí v HDF
PC M$ Window$ 2000 ne HDF 1.4.2 / gcc 3.x? (Cygwin) GUI se nikdo nepokoušel ani kompilovat, naposledy testováno v roce 2001

Vaše dotazy, přání, stížnosti, připomínky směřujte sem.