Jak nastavit UNIX jako server sítě Microsoft
Petr Šnajdr snajdr@cpress.cz
Na další stranuNávrat na titulní stranuVyhledávání informacíNa další stranu

Tento článek by vám měl pomoci nastavit libovolný UNIX server, případně Linux server tak, aby dokázat spolupracovat se sítí Windows 3.x, Windows 95 a Windows NT.


Možná, že jste si při instalaci Windows 95 v síťovém prostředí všimli dvou položek v konfiguraci sítě, a to "Sdílení souborů a tiskáren v síti Microsoft" a "Klient sítě Microsoft". Jedná se o službu založenou na protokolu SMB , která nabízí sdílení mimo jiné i disků a tiskáren. SMB je protokol, který byl definován v roce 1997 firmami Microsoft a Intel jako tzv. Microsoft Networks/OpenNET"File Sharing Protocol a v pozdějších letech dále vyvíjen firmou Microsoft a použit ve Windows for Workgroups, Windows 95, Microsoft LAN Manageru i Windows NT. Tolik úvod a historie.

Co je SAMBA a co vám přinese její instalace?

Pozor na více implementací

Co obsahuje SAMBA?

SAMBA je složena z více programů, více či méně závislých. Nejdůležitější jsou:
smbd vlastní SMB server 
nmbd NetBIOS name server
smbclient unixový SMB klient 
smbrun malý program, který pomáhá spouštět externí programy
testprns program pro testování přístupu k tiskárnám
testparams kontroluje konfigurační soubory SAMBY a hledá v nich nekorektní položky
smbprint příklad skriptu, který využívá smbclienta k tisku na vzdálenou tiskárnu
smbmount obdoba klasického unixového příkazu mount
smbtar program urcený pro zálohováni SMB zdrojů 
 

Jak přeložit SAMBU?

    SMB je možné získat jako zdrojový kód nebo jako spustitelné soubory pro některé rozšířenější operační systémy. Zdrojové soubory je nutno přeložit, postup je tento:
  1. opravte soubor source/Makefile a odstraňte komentář u položky, která vyjadřuje typ vašeho OS
  2. příkazem make spustíte překlad
  3. vytvořte soubor smb.conf dle dodaného příkladu nebo dokumentace
  4. pomocí příkazu make install nainstalujete SAMBU spustitelného tvaru, vytvoříte podle dokumentace konfigurační soubor smb.conf
  5. pokud chcete spouštět smbd a nmbd z inetd upravte /etc/inetd.conf a přidejte tyto řádky:
  6.  Pokud nechcete, aby smbd a nmbd byly spouštěny přes inetd, je možno zajistit jejich spuštění při startu systému ze skriptů, které inicializují systém, a to pomocí parametru "D (smbd "D a nmbd "D).

Jak nastavit SAMBU?

 SAMBA jako server

Složitější konfigurace 
včetně faxového serveru

Vytvoření vlastního faxového serveru

Komu je SAMBA určena?

 Kde lze získat SAMBA

 
OS podporované SAMBOU:
SunOS SGI IRIX 4.x.x a 5.x.x
Linux NeXT 3.2, 3.0, 2.x
SOLARIS ISC SVR3V4 
SVR4 A/UX 3.0
ULTRIX SCO UNIX
OSF1 (alpha verze) DGUX 
AIX Apollo Domain/OS sr10.3 (BSD4.3)
BSDI, NetBSD VMS
NetBSD 1.0 Novell Netware
FreeBSD HP-UX 
SGI SEQUENT
 
V současné době známé implementace SMB klientů a serverů
Klienti Servery
Windows NT Samba
Windows 95 Microsoft Windows for Workgroups 3.x
Windows for Workgroups 3.11 Microsoft Windows 95 
Digital PATHWORKS Microsoft Windows NT 
Samba's smbclient PATHWORKS 
Linux's smbfs LAN Manager for OS/2, SCO, atd.
SMBlib VisionFS od SCO
DOS klient pro WfW TotalNET Advanced Server od Syntax 
Advanced Server for UNIX od AT&T LAN Server for OS/2 od IBM
 
Přehled variant SMB protokolu
Varianta SMB protokolu Jméno protokolu  Komentář 
 PC NETWORK PROGRAM 1.0 Základní (Core) protokol Některé verze jsou nazývaný PCLAN1.0 
MICROSOFT NETWORKS 1.03 Základní (Core plus) protokol .
MICROSOFT NETWORKS 3.0  DOS LAN Manager 1.0 Totéž co LANMAN1.0, ale OS/2 chybová hlášení musí být převedena na chybová hlášení DOSu
LANMAN1.0  LAN Manager 1.0 Plná implementace LANMAN1.0 protokolu 
DOS LM1.2X002 LAN Manager 2.0 Totéž jako LM1.2X002, ale chybová hlášení musí být převedena do formátu DOS.
LM1.2X002 LAN Manager 2.0 Plná implementace LANMAN2.0 protokolu 
DOS LANMAN2.1 LAN Manager 2.1 Totéž jako LANMAN2.1, chybová hlášení musí být převáděna do DOS hlášení
LANMAN2.1 LAN Manager 2.1 Plná implementace LANMAN2.1 protokolu 
Windows for Workgroups 3.1a LAN Manager 2.1 Windows for Workgroups 1.0
NT LM 0.12 NT LAN Manager 1.0 Obsahuje speciální SMB pro NT 
Samba NT LAN Manager 1.0 Samba verze NT LM 0.12
CIFS 1.0  NT LAN Manager 1.0 Pravě podobně NT LM 0.12 plus

Na další stranuNávrat na titulní stranuVyhledávání informacíNa další stranu
Copyright Computer Press s.r.o. 1998
reprinted and translated with
the author's permission
Connect!
Únor 1997 str.