OS Linux - 5.část: Volba window manageru a jeho konfigurace.
Okna podle vašeho vkusu
Na další stranuNávrat na titulní stranuVyhledávání informacíNa další stranu

V minulém díle jsme se zabývali konfigurací jádra Linuxu a Xserveru. Dnes vám pomůžeme při volbě vhodného window manageru a s jeho konfigurací v Red Hat Linuxu.

Window managery

Co je to window manager? Window manager (česky správce oken) je program spuštěný na Xserveru, vytvářející grafické rozhraní pro ovládání běžících programů z kláves-nice i myší, zajišťuje úpravu jejich vzhledu, menu, virtuální pracovní plochy, generaci zvukových efektů apod.

V Red Hat Linuxu je standardně instalován window manager fvwm95, který svým vzhledem připomíná Windows 95. Největší přednost Linuxu proti Windows 95 je v tom, že umožňuje vybrat si vhodný window manager a zkonfigurovat jej přesně k obrazu svému. V současné době je pro Linux k dispozici celá řada window managerů. Mezi ty základní patří twm (Tab Window Manager), nabízející nejmenší komfort, fvwm, rozšířený o button bar a virtuální pracovní plochu, fvwm95, podobající se fvwm a navíc vybavený taskbarem známým z Windows 95, a řada dalších, které svým vzhledem napodobují prostředí Open Look, NextStep, Amigu či Mac. V poslední době se také začíná prosazovat window manager KDE, obsahující celý komplexní balík programů (můžete jej najít na http://www.kde.org).

KDE
Window manager KDE

Pro Linux existují také komerční window managery. K nejznámějším patří mwm (Motif Window Manager) s rozšířením o CDE (Common Desktop Environment). Pěkný přehled window managerů pro Linux naleznete na http://www.csv.warwick.ac.uk/~csuoq/window_managers/.

Nastavení zdrojů X Window
Abyste mohli s úspěchem používat X Window a window manager, je třeba se ještě seznámit s inicializací systému X Window a s některými zdroji informací ovlivňujících vzhled běžících programů.

Nejdůležitějším souborem informací pro X Window je adresář /etc/X11/, v němž se nacházejí veškeré konfigurační soubory. Pokud si přejete vytvořit vlastní konfiguraci, stačí, abyste do svého domovského adresáře umístili jejich kopie a patřičně je upravili, například /etc/X11/fvwm95/fvwm95 zkopírovat do ~/.fvwm95rc. Tečka před souborem je důležitá a signalizuje, že jde o takzvaný "dot file" neboli konfigurační soubor (konfigurační soubory se ve výpisu souborů normálně nezobrazují, jejich přítomnost v adresáři zjistíte příkazem ls -a).

Systém X Window spuštěný příkazem startx spouští při startu příkazy specifikované ve skriptu /etc/X11/ xinit/xinitrc a /etc/X11/xinit/Xclients. Pokud jsou ve vašem domovském adresáři soubory .xinitrc a .Xclients, pak dostanou automaticky přednost.

Fvwm umožňuje uložit do ~/.xinitrc aktuální stav vašeho displeje Xserveru a zajistit tak při příštím spuštění automatický start programů a nastavení jejich rozmístění a velikostí. V souboru Xclients je možné nastavit proměnné systému potřebné jen pro X Window. Tak například export EDITOR=nedit zajistí jako default pro X Window místo editoru vi editor nedit.

Je třeba upozornit na to, že při spouštění programů před window managerem je nutné umístit na konec příkazového řádku ampersand. Jinak by spuštěný program neběžel na pozadí a neumožnil by spustit window manager.

Například:

xterm -geometry 80x50+494+51 & exec fvwm

Další možnost, jak ovlivnit vzhled programů, poskytuje adresář /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults a soubor ~/.Xdefaults. Zde lze definovat X resources konkrétního programu a ovlivnit tak jeho umístění, vzhled, výběr fontů a jejich velikost, definovat popisy v menu (počeštit) a další.

Například:

# Definice velikosti a umístění
nedit*geometry: 1020x630+0+0
# Definice velikosti fontu
rxvt*font: 9x15bold

Fvwm95
Window manager Fvwm95

Konfigurace a ovládání
fvwm / fvwm95

Pro konfiguraci window manageru fvwm použijete opět buď společnou konfiguraci uloženou v adresáři /etc/X11/fvwm95/fvwm95rc (resp./etc/X11/fvwm/system.fvwmrc), nebo svou vlastní v ~/.fvwm95rc (~/fvwmrc).

Window manager po instalaci do Linuxu už obsahuje základní konfiguraci, v níž jsou definovány barvy, fonty, používané moduly, cesty k modulům a ikonám. Jsou zde také definovány ovládací prvky oken, ovládací klávesy, nastavení modulů, chování oken a myši. Vše je bohatě komentováno a dovoluje vám, abyste v maximální míře přizpůsobili window manager svým potřebám, a ne naopak.

Fvwm umožňuje používat takzvanou virtuální pracovní plochu a definovat její velikost. Pohyb na virtuální ploše se provádí pomocí kláves Ctrl+šipka(vyvolá přemístění na další virtuání pracovní plochu) a Alt+šipka (zajišťuje přesun po částech po celé virtuální pracovní ploše).

Pager Program pager znázorňuje zmenšený obraz virtuální pracovní plochy a rozložení spuštěných programů a umožňuje práci s pomocí myši. Při stisknutí levého tlačítka myši se přesunete na další virtuální plochu, pravým tlačítkem se přesouváte na libovolné místo plochy a prostředním tlačítkem (u dvoutlačítkové myši současně levé+pravé) uchopíte kterýkoliv program a libovolně jej umístíte.

Je třeba podotknout, že přepínání mezi virtuálními plochami se děje bleskově a ani nepozorujete pomalé překreslování obrazovky. Tento způsob ovládání snižuje nepřehlednost při spouštění více programů současně a spolu s taskbarem vytváří ideální pracovní prostředí.

Velikosti a počet virtuálních ploch se nastavují prostřednictvím parametru DeskTopSize 2x2. Další atributy vzhledu oken na obrazovce lze nastavit parametrem Style:

Style "xbiff" NoTitle, StaysOnTop, Sticky
Style "pref*" TitleIcon nastaveni.xpm

Menu s nabídkou programů vyvoláte klepnutím pravého tlačítka na volnou plochu displeje. Konfigurace menu se nachází v /etc/X11/fvwm95/fvwm95rc (/etc/X11/fvwm/system.fvwmrc), nebo v ~/.fvwm95rc (~/fvwmrc). Mezi fvwm a fvwm95 jsou jen drobné rozdíly, fvwm95 navíc umí v rozích oken programů zobrazovat miniaturní ikonky jako Windows 95. Jako příklad uvádím definici menu pro fvwm95 ve verzi 2-0.43a:

DestroyMenu "Ovládací-panely"
AddToMenu "Ovládací-panely" \
"Nastavení sítě%sit.xpm%" Exec netcfg &
+ "Nastavení SMB%group.xpm%" Exec ksamba &
+ "Nastavení tiskáren%tiskarna-net.xpm%" Exec printtool &
+ "Nastaveni času%cas.xpm%" Exec timetool &

Opět je nutné za volání programu umístit ampersand. Jak takové menu vypadá, vidíte na obrázku s window managerem fvwm95. Ukázkové .fvwm95rc a pár zajímavých miniikon najdete na http://linux-cz.upce.cz/ftp/ a http://linux-cz.upce.cz/www/X-windows/.

Můžete si také nastavit libovolnou barvu pozadí, umístit na pozadí obrázek, nebo případně spustit prográmek xfishtank, který na pozadí zobrazí mořské akvárium. Barvu pozadí mění program xsetroot a obrázek natáhnete pomocí xloadimage. Chcete-li šetřit svůj monitor, zapněte si spořič obrazovky, například programem xscreensaver. Pokud máte v jádře přeloženou podporu pro APM BIOS, pak vám Xserver umožní po určité době monitor "uspat".

Opět uvádím krátký příklad:

DestroyFunc "InitFunction"
AddToFunc "InitFunction" \
"I" Exec xsetroot -solid cyan4 &
+ "I" Exec xloadimage -onroot /root/hory.jpg
+ "I" Exec xscreensaver

Další zdroje informací najdete na dokumentačním serveru LINUX-CZ na http://linux-cz.inecnet.cz. Jak je vidět, je opravdu z čeho vybírat a každý si najde ten svůj window manager.

Petr Staněk


Na další stranuNávrat na titulní stranuVyhledávání informacíNa další stranu
Copyright Vogel Publishing s.r.o. 1998
reprinted and translated with
the author's permission

Prosinec 1997 str.158